Κίνα Συσκευή μεταλλείας Bitcoin κατασκευαστής

Co. ΕΠΕ τεχνολογίας Baililai Shenzhen

ειδήσεις

November 29, 2019

Co. ΕΠΕ τεχνολογίας Baililai ShenZhen

Καθιερώθηκε μέσα την 1η Δεκεμβρίου 2019 από τον κ. Amin. Αποκαλούμενη μεταλλεία Baililai


Έχουμε το διεθνές εμπορικό πωλώντας τμήμα 5 πρόσωπα/ομάδα 20 πρόσωπα/ναυτιλία παραγωγής της παράδοσης 5 πρόσωπα.

Στοιχεία επικοινωνίας